Contact

Gueye & Associates, CPA

Alioune Gueye, MA, CPA, CISA

Gueye & Associates, CPA
2246 S. Hamilton Rd, Suite 102
Columbus, OH 43232A
Tel: 614-342-0297
Email: gueye@gueyecpa.com

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message